Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Optagelse og venteliste på Humlebæk lille Skole:

 

Som udgangspunkt er det altid godt at kontakte skolen for at høre om der er en ledig plads.

Du kan kontakte os på telefon 49 19 10 29 – eller på mail: [email protected] .

Ved optagelse til kommende børnehaveklasse:

Vi sammensætter klassen ud fra venteliste, opskrivningstidspunkt, søskendes fortrinsret og kønsfordeling. Endelig skeler vi til homogeniteten i den kommende børnehaveklasse, så vi får en så bredt sammensat gruppe af børn som muligt.

I løbet af oktober måned – året før skolestart – bliver I kontaktet af skoleleder Lis Türck Kallesen og inviteret til et møde, hvor vi dels aftaler skolestart og hører mere om jeres barn. Hvis I derefter ønsker at starte, skal I betale første rate af indskud, så det er skolen i hænde 15. november.

Medio november bliver I inviteret til en informationsaften, hvor I vil møde de andre forældre til kommende børnehaveklasse. Her vil I få en masse information om skolestart og skolens fritidsordning.

Jeres børn starter i SFO her på skolen 1. maj og 1. skoledag er i begyndelsen af august.

Ved ledige pladser:

Er der en ledig plads, bliver I inviteret til et møde på skolen, hvor I hører mere om skolen og får en rundvisning. Vi vil gerne høre mere om jeres barn og jeres overvejelser om et evt. skoleskift.

Et typisk forløb herefter er som følger:

På baggrund af mødet, melder I tilbage om I ønsker at starte, og derefter møder I og jeres barn klasselæreren til en mere uddybende snak. Hvis alle er enige, aftales også det praktiske mht. starttidspunkt.

For skolen er det vigtigt, at det er et godt match i forhold til klassens nuværende sammensætning. Her skeler vi til antal drenge/piger i klassen og klassens generelle trivsel.

Det er vigtigt at det bliver en vellykket start for alle parter.

I skal derfor være sikre på, at vi er det rigtige valg for jer og vi skal synes, at I vil være et positivt bidrag til klassen og skolen.

Som forældre på skolen er I en vital del af skolens hverdag. I skal derfor også inden start være indstillet på og bekendt med forældreengagementet og forældrearbejdet på skolen.

Når jeres barn er startet på skolen, vil I blive budt velkommen af en forælder i klassen, der vil fortælle mere om forældresamarbejdet på skolen.

Inden for de første 14 dage holder vi et opfølgende møde med jer og evt. barnet, hvor vi taler om starten på skolen.

Opskrivning på venteliste:

I tilfælde af at klassen er fyldt op, er der mulighed for at skrive sit barn på venteliste. Se nedenfor.

Det koster 200 kr. i administrationsgebyr at stå på venteliste.

Ventelisten er jeres garanti for at vi kontakter jer, hvis en ledig plads opstår. Derefter går vi i dialog med jer som beskrevet ovenover.

På Humlebæk lille Skole har vi fortrinsret for søskende – det kan også i visse tilfælde betyde, at der er begrænsede pladser.

Klik her hvis I vil skrive jeres barn op på ventelisten

VENTELISTE