Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Betalingsvedtægt

1)  Ved elevens indmeldelse på Humlebæk Lille Skole betales et indskud svarende til 3 måneders skolepenge (ekskl. klubbetaling). Der betales kun indskud for et barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og skal være betalt inden elevens skolestart. Indskuddet forrentes ikke.

2)  Det betalte indskud tilbagebetales ved sidste barns afgang fra skolen, enten i forbindelse med afslutning af 9./10. klasse eller ved udmeldelse.

3)  Skolen er berettiget til i forbindelse med opgørelsen af det tilgodehavende indskud, at fratrække følgende beløb:

  • Skyldige skolepenge, opgjort i overensstemmelse med afgivne og gældende opsigelsesfrister.
  • Andre omkostninger afholdt af skolen på vegne af den udmeldte.

     Den udmeldende har først krav på godtgørelsen af det indbetalte indskud i forbindelse med udløbet af opsigelsesperioden.

4)  Betaling af skolepenge/forældrebetaling skal ske forud, således at f.eks. betalingen for januar forfalder senest 5. januar.Der betales skolepenge for 12 måneder. Betalingen skal ske via den af skolen etablerede PBS-betalingsservice.Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

 

 

BESTYRELSEN

Humlebæk, d. 15. januar 2014

 

 

 

 

_______________________________                         _______________________________

Bent Bonde Pedersen (formand)                                  Nadja Hørdam Ausker (næstformand)

 

 

 

_______________________________                         _______________________________

Jane Tørnblad                                                                Karsten Lindved

 

 

 

_______________________________                         _______________________________

Kaspar Lindhardt                                                            Christoffer Askman

 

 

 

_______________________________

Frants Iver Gundelach