Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Fokus på inklusion på Humlebæk lille Skole

 

Humlebæk lille Skole er en inkluderende skole.

Vi tilstræber at inkludere alle børn og unge.

Dette gælder også børn, der er fagligt, personligt eller socialt udfordret, og som har særlige behov.

Inklusionen fokuserer på den faglige, personlige og sociale udvikling.

Inklusionen sker dels fagligt gennem særlig tilrettelagt undervisning, hvor elever har eneundervisning eller undervisning i små hold, og dels gennem den undervisningsdifferentiering, der foregår i klasserne, og som tager sit udgangspunkt i den enkelte elev, og dennes forudsætninger.

Inklusionen er i centrum allerede fra skolestart. I vores indskoling er der ofte timer med to voksne, en lærer og pædagog, der ud fra deres faglige kompetencer inkluderer eleverne i de aktiviteter, der foregår i klassen. At eleverne skal føle sig inkluderet afspejles både i den faglige differentiering samt det systematiske relations-arbejde, der finder sted i alle klasser op igennem skoleforløbet.

I forbindelse med lejrskoler, studieture og projektuger er der fokus på at alle elever, uanset forudsætninger, kan føle sig som en del af et inkluderende fællesskab.

Humlebæk lille Skole skal også fremover være en skole, hvor børn skal kunne føle sig inkluderet. De skal være en del af et forpligtende fællesskab, der er baseret på tryghed og trivsel som fundamentet for god læring.