Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Traditioner

Halloween
Klubben arrangerer hvert år Halloween for Slusens elever. Arrangementet finder sted sent om eftermiddagen, når tusmørket har sænket sig over skolen.

Julefrokost
Klubben arrangerer hvert år julefrokost for alle sluseeleverne.

Julefest
I ugen op til jul afholdes juleuge på skolen. Ugen afsluttes med en traditionsrig fest for elever, forældre, bedsteforældre og gamle elever med skuespil, boder og sang.

Fastelavn
Den gode danske fastelavnstradition holdes i hævd på hele skolen. Hvert år fejres der fastelavn i skoletiden med tøndeslagning.

Sommerfest
Den sidste torsdag i skoleåret afholdes skolens sommerfest. Til sommerfesten møder forældre, elever og andre familiemedlemmer op og spiser sammen. Efter spisning åbner elevernes boder, årets bedste kage kåres, og alle klasserne underholder med musik fra scenen. Aftenen afsluttes med, at 9. klasse synges ud.

Morgensang
En gang om ugen er der morgensang i salen med deltagelse af alle på skolen.

Diverse teaterforestillinger
I børnehaveklassen til 2. klasse øves simple sceneteknikker som del af projektugerne, men allerede fra 3. klasse har børnene drama på skemaet, hvor de ugentligt lærer forskellige sceneteknikker. Slusen sætter en til to teaterforestillinger op om året og 6. klasse står for årets julestykke. På Lilleskolernes Teater- og Musikfestival spiller Overbygningens dramahold en forestilling. Forældre inviteres naturligvis til teaterstykkerne, men også de omkringliggende børnehaver nyder godt af lilleskolens teaterforestillinger.

Musikaftener
Et par gange om året afholdes musikaften, hvor elever optræder med musik og sang.

Projektfremlæggelser
Mange klasser fremlægger i løbet af skoleåret deres projekter for forældrene.