Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Forældrearbejde

Forældre til elever på lilleskolen er forpligtet til opgaver i forhold til klassens hverdag og skolens vedligeholdelse. Flere af disse opgaver betyder at forældrene får et tættere tilhørsforhold til både børn, personale og de øvrige forældre, som kan virke frugtbart i andre situationer.

Rengøring
Elever og personale står for den daglige fejning m.m. af klasseværelset, mens forældrene tager gulvvask og lignende på skift i weekenderne. Dvs. i gennemsnit gør man rent i sit barns klasseværelse 2-3 gange på et år. Forældrene aftaler selv den årlige hovedrengøring.

Lejrskolen
Slusen og Midten tager hvert år på en uges lejrskole, hvor forældre deltager. Desuden deltager forældre på 6. klasses rafte- rapelletur.

P-dage
Hvert år har personalegruppen 6 pædagogiske udviklingsdage (P-dage). For Slusen og Midtens elever betyder det at deres skoledag fungerer ved forældrenes hjælp. At fungere som ”forældrelærer” på disse dage, er en god måde at få indblik i skolens og børnenes hverdag. Der stilles ingen specifikke krav om at undervisningen skal være f.eks. matematik til femte klasse. I stedet kan man byde ind med det man er god til, eller tryg ved. Uanset om det så er at spille teater, undervise i kroppens funktioner, gå ture, spille instrumenter, male og tegne, eller måske lave en udflugt til naturlegeplads, strand, svømmehal eller museum. Typisk vil 2-3 forældre være tilstrækkeligt til at varetage en P-dag, hvilket vil sige at alle forældre hvert år har pligt at være sammen med klassen. Overbygningens lærere og elever planlægger og afholder selv P-dagen. Under P-dage er såvel elever som de arrangerende forældre dækket af skolens forsikring.

Arbejdsdage
Som forældre på lilleskolen er man forpligtet til at deltage i to arbejdsdage om året. De fordeler sig på den lørdag i efteråret, hvor der samtidig er åbent hus på skolen, og en lørdag i foråret. Datoerne annonceres i kalenderen og på ForældreIntra. Dagene starter med fælles morgenmad, hvor dagens opgaver fordeles af skolens pedel. Opgaverne kan være meget forskelligartede og spænde fra at luge ukrudt og male træværk til at bygge et skur eller etablere dræn på et mudret område.