Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Midten

4. klasse - 6. klasse

Midten er skolens afdeling for mellemtrinnet 4.- 6. klasse.

I fagene dansk, matematik og engelsk fortsættes med at opbygge elevernes faglige ballast.

I forhold til Slusen bliver skemaet i Midten udvidet med fagene natur/teknik , billedkunst og historie.

Hvert skoleår indeholder to emneperioder af to ugers varighed, hvor der arbejdes på tværs af klasserne, og den mere projektorienterede arbejdsform introduceres. Hovedvægten lægges på historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold med en oplevelsesorienteret tilgang til stoffet.

Eleverne arbejder i en periode hvert år individuelt med et selvvalgt emne.

De praktisk/musiske fag består af henholdsvis musik, idræt, drama, billedkunst og multimedie.

En gang om ugen har vi fællesmøde, som styres af elever i 6. klasse. På møderne vægtes fællesskabet og demokratisk dannelse.

Midten har en årlig lejrskole, hvor hele midtergruppen tager af sted sammen. Formålet med lejraktiviteterne er af såvel faglig som social karakter.

Hvert år tager 6. klasse på raftetur til Sverige. Formålet med turen er, at eleverne udvikler deres evne til at samarbejde, får rykket deres grænser og lærer sig selv og hinanden bedre at kende.