Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Overbygningen

7. klasse - 9. klasse

 
Skolen afholder afgangsprøve efter 9. klasse som i folkeskolen.

Undervisningstemaerne i dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) har så vidt muligt sammenhæng med temaerne i vores projektundervisning.

Projektundervisningen er problemorienteret. Der inddrages relevante faglige problemstillinger (for eksempel naturvidenskabelige, samfundsfaglige eller historiske emneområder).

I den praktisk/musiske valgordning er der udover musik, drama og madlavning en vifte af andre kreative fag. Overbygningen deltager hvert år lige inden sommerferien i Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival. Her mødes ca. 1000 lilleskoleelever og spiller musik og viser drama for hinanden.

Klasserne tager ved hvert skoleårs start sammen på en hyttetur med socialt og projektfagligt indhold. 8. klasse tager på en udvekslingsrejse til Tyskland. I 9. klasse ligger en studierejse til et engelsksproget land.

Eleverne i 7. og 8. klasse er i emne-/erhvervspraktik i tre dage .

Elevernes ansvarlighed og sociale kompetence styrkes gennem praktisk arbejde. Eleverne deltager bl.a. i madlavning og rengøring.