Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolelæge

Til skolen er knyttet den af Fredensborg kommune ansatte skolelæge. Lægen foretager de obligatoriske ind- og udskolingsundersøgelser og kan selvfølgelig kontaktes via kommunen eller sundhedsplejersken på skolen. I vil altid få besked forud for skolelægens undersøgelser, hvor forældrene er velkomne.

 

Skolepsykolog

Skolen er tilknyttet Fredensborg kommunes børnerådgivning. Skolepsykologen kommer i klasserne efter behov.

 

Skoletandlæge

Eleverne er tilknyttet hjemkommunens børnetandpleje. Eleven vil blive indkaldt som hidtil efter indmeldelse på lilleskolen. Er du i tvivl om hvor og hvornår, kan du kontakte din kommunes skoletandpleje.

 

Sundhedsplejeske

Humlebæk Lille Skole har tilknyttet en af Fredensborg kommunes ansatte sundhedsplejesker. Sundhedsplejesken syns- og høretester eleverne, ligesom de vejes og måles efter gældende lovgivning. I vil altid få besked forud for sundhedsplejeskens undersøgelser, hvor forældrene er velkomne.

 

Talepædagog

Til skolen er tilknyttet en af Fredensborg kommunes talepædagoger, som benyttes efter behov. Talepædagogen kan kontaktes via klasselæreren eller via kommunen.