Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolelederens beretning, Humlebæk lille Skole 2018

Skolens 50 års jubilæum i august var på mange måder en milepæl. Det var som om, vi løftede os ud af årene med elevnedgang og økonomisk usikkerhed. Op gennem 10’erne var vi blevet usikre på, om forældrene ville vælge en skole med et bredt faglighedsbegreb, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi bruger tid på fællesskabet og rejserne, i en tid hvor diskursen er test, karakterer, fagfaglighed og uddannelse i en fart? Var vores profil boglig nok?

Langsomt blev vi skarpere på, hvad vi mener, er god undervisning. Og vi justerede lidt på de boglige fag, så bl.a. Slusen fik flere dansktimer og engelsk endnu tidligere i skoleforløbet. Fysiklokalet fik en tiltrængt opgradering og Rasmus forestod en undersøgelse af, hvordan vores elever klarer sig i uddannelsessystemet efter endt skolegang på Humlebæk lille Skole. Resultatet af undersøgelsen viste, at vores elever klarer sig 18 % bedre end landsgennemsnittet. 86 % af vores elever færdiggør en ungdomsuddannelse. Vi har altid troet på, at vores elever klarer sig godt, nu ved vi det. Og vi har troet på det, fordi vi kan se, at vores måde at drive skole på, vores måde at være sammen med eleverne på, giver eleverne gode muligheder for at udvikle sig menneskeligt og bevare lysten til læring. Vi er fortsat en skole med et bredt faglighedsbegreb, der er baseret på trivsel, fællesskab og som har vægt på såvel boglige som musiske fag. Vi vil fortsætte med at udnytte friskoleloven til at være et alternativ til folkeskolen; vi vil give os tid til lejrskoler og rejser, uger på tværs af årgange, fordybelse, teater og musik, samtidig med at vi vil stå på tæer for, at eleverne får en boglig ballast.

Jubilæet var en fantastisk fest, som på mange måder samlede det vi står for; fælleskabet, det musiske og lysten til at være sammen. Mange mennesker der har haft deres gang på skolen havde lyst til at være med til at fejre skolen og alle jer, der fik festen til at ske ydede en kæmpe indsats, som jeg endnu engang vil sige jer tusinde tak for. Uden Venneforening, bestyrelse og dedikerede forældre hænger skolen ikke sammen.

I løbet af de ca. 20 år jeg har været på Humlebæk lille Skole, har elevtallet gået op og ned, personale, elever og forældre er gået ind og ud, nye pædagogiske strømninger er blevet afprøvet, og fag er blevet nedlagt og nye oprettet. Når elevtallet og dermed økonomien har været i top, har vi bygget til og investeret i nye møbler til eleverne og anlagt legeplads. 2017 blev året, hvor vi købte naboejendommen, som vi gennem årene har drømt om. Økonomisk er vi ikke der, hvor vi drømmer om endnu, men elevtallet er hvor det skal være, og det ser absolut ud til, at 2018 bliver året, med en sund økonomi. Nabogrunden var til salg i 17, og havde vi kunne vælge, måtte det gerne have været næste år i stedet, men det var vi ikke herre over. 

En grund på 2500 m2 og en bygning på 250 m2 føles lidt som en gave, vi ikke har pakket op endnu.

Rasmus og jeg har nu været sammen i ledelsen i otte måneder. Det har været hæsblæsende og udfordrende på mange områder. Vi er bl.a. kommet gennem året, fordi vi kender hinandens værdier og holdninger rigtig godt, og fordi vi begge har en kæmpe kærlighed til skolen. Vi har forskellige forcer, som vi selv mener komplementerer hinanden. Skoleåret og lærerfordelingen var planlagt før vi tiltrådte ledelsen, og vi glæder os til næste skoleår, hvor vi er med fra start.

Vi vil fremover anstrenge os for at være mere kommunikerende med jer forældre, velvidende at der ind i mellem vil være sager, hvor vi kun kan berøre overfladen, og hvor nogle af jer vil savne uddybende forklaringer.

Personalet

Hvad gør en god skole, hvad gør vores skole særegen? Er det fagene, elevsammensætning, rummene eller udearealerne? Er det måden vi er sammen på? Jeg tror på, at den vigtigste faktor er måden vi er sammen på. Det relationelle. Her spiller personalet en afgørende rolle. De mennesker, der bliver på vores skole, er alle interesseret i mennesker. De er interesseret i pædagogik og læring, og de er dedikerede og brænder for deres undervisning og eleverne. Jeg er utrolig stolt over personalet og det arbejde de udfører. De anstrenger sig hver dag for at være nærværende voksne med autentisk interesse for børn og elever. Jeg håber, at I, også når det bøvler, behandler vores lærere og pædagoger med den respekt de fortjener.

Dette skoleår har været præget af mange nye ansigter i personalegruppen. Vi har to barselsvikarer ansat, to vikarer til nogle af de timer Rasmus og jeg skulle have haft læst samt fire nye medhjælpere, der støtter fem af vores elever. Der har været mange nye mennesker at lære at kende på lærerværelset, og nogle klasser har fået en del nye lærere.

Vi er ret sikre på, at næste skoleår bliver mere stabilt på personalefronten. Anna og Stine kommer tilbage fra barsel, og vi er lige nu i gang med at ansætte en ny fast Midterlærer.

Vi har desuden ansat Jeanette Veggerby som administrativ medarbejder. Jeanette har været ansat i Lilleskolernes sammenslutning og senere Friskolerne i 11 år og har senest arbejdet på en friskole i København. Vi ser meget frem til samarbejdet, og håber at I alle vil tage godt i mod hende.

I starten af næste skoleår er vi nødt til at undvære Mads, da han skal på barsel frem til efterårsferien.

Eleverne

I dette skoleår, har vi arbejdet med at blive skarpere på skolens inklusionsbegreb. På Humlebæk lille Skole hylder vi mangfoldigheden, og vi ønsker, at vores elever lærer at værdsætte menneskers forskellighed. Derfor er det vigtigt, at vi har et bredt inklusionsbegreb, der muliggør en mangfoldig elevsammensætning. Derfor har vi i år gjort en indsats for skaffe støttepersoner til de elever, der har behov for særlig støtte i undervisningen. Det er vi rigtig glade for lykkedes, men vi vil samtidig bruge de næste par år på at finde et passende leje for antallet af støtter, da det trækker en del ekstra veksler på skolens personale og administration. Vi har også i år sat penge af til, at Kristian, vores nye lærer i Midten, har timer til AKT arbejde (adfærd, kontakt og trivsel).

Vi er pt. 183 elever på skolen og de fleste klasser er fyldt op og har venteliste. 5. og 8. klasse mangler dog piger, så hvis I kender nogle…? Der er mange forældre, som ringer til mig for at høre, om der er plads til deres barn, og rigtig mange af dem fortæller, at de hører godt om os ude i byen. Det gør mig rigtig glad og stolt på skolens vegne, at vi har et godt omdømme. Det er ikke kun, at vi er et lille trygt miljø, men også vores musiske profil de nævner. Vi har børn fra Hornbæk, Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Nivå, Fredensborg og Tikøb. Til næste år sågar fra Esrum.

Vedligehold

På vedligeholdssiden har vi endelig fået nyt tag på varmecentralen, så Jannik nu kan stå i tørvejr og vi har fået ekstra opbevaringsplads, da taget er blevet løftet. Ob har fået nye tavler, projektorer, tavlebelysning, lærerborde og antallet af strømstik i klasserne er opgraderet, så alle eleverne kan tilslutte deres bærbare, når de løber tør for strøm. Støjdæmpning er blevet sat op på lærerværelset.

Undervisningen, med vægt på fordybelse

Årets teaterstykker har været en fornøjelse at se; jubilæumsforestillingen ”Happy Together”, julestykket ”Jul?”, Ob’s ”Camille Cloud” og Slusens ”Robin Hood” har alle bidraget til, at eleverne har lært nye sider af sig selv og deres kammerater at kende, og de har forhåbentlig oplevet at processen er mindst lige så vigtig som produktet.

Fordybelse blev praktiseret i jubilæumsugerne, hvor eleverne arbejdede med henholdsvis maleri, teater, musik og litteratur fra 1967 og frem til i dag.

I Midtens selvvalgt opgave, arbejdede eleverne en måned med et emne de var optaget af, for til sidst at fremlægge for klassen og forældrene.

Projektperioder handler blandt andet om fordybelse: De små arbejdede i ugerne op til sidste projekt med scenografi, replikker og fortælling, Midten blev klogere på Egypten med besøg på Nationalmuseet og Glyptoteket og arbejdede i grupper med at fremstille et gravkammer, hvor viden, hieroglyffer og fremstilling af fedtstens skarabæer indgik. Overbygningen fordybede sig i kønsroller, som de i grupper på tværs af 7. og 8. klasse lavede projekt om og fremlagde for hinanden.

Det er lykkedes Johannes , sammen med Per sidste år, at få en venskabsskole i Nordtyskland, som 8. klasse skal have på besøg i denne måned og selv ned og besøge i maj måned. Det er vi rigtig glade for, da det både kulturelt og fagligt løfter eleverne.

9. klasse var i sidste måned i Cambridge og havde en udbytterig tur, som de aktivt kan bruge til afgangseksamen i engelsk.

P-dagene i dette skoleår er bl.a. blevet brugt på at diskuterer lektier. Hvorfor giver vi lektier, får eleverne noget ud af det, hvilken slags lektier, hvor mange lektier osv.? Vi har haft besøg af Flemming B. Olsen, som har forsket i lektier og vi arbejder fortsat med at definere vores lektiepolitik.  Det er ikke nemt at blive enige, fagene og årgangene ser forskelligt på lektier, men vi er foreløbigt blevet enige om, at lektier skal give mening for eleven.

Forældrene

Pædagogisk Forum har netop besluttet at arbejde med en folder til klasserepræsentanterne. En folder, der skal omhandle hvordan de skal kontakte nye forældre og hvad de skal fortælle dem om skolen. Et tiltrængt minileksika om skolen, som gerne skulle gøre starten på lilleskolen nemmere for nye forældre. Tak til jer der tog teten op.

Venneforeningen, nu Lille Hjælper har til de større arrangementer lavet mad til os alle sammen og de støtter med bidrag til ekstraordinære tiltag. Mange tak for det arbejde I laver, og tak til jer der bidrager økonomisk til foreningen.

Tak til alle jer forældre, som har valgt at sætte jeres barn på Humlebæk lille Skole. Tak for at I kommer med nogle skønne unger, tak for at I anbefaler skolen til andre, tak for alle kagerne, tak for jeres bidrag til arbejdsdage, P-dage og rengøring, tak for at I anstrenger jer for, altid at omtale skolen, de andres børn og personalet ordentligt, og tak for, at I er bevidste om, at en god klasse er afhængig af en god forældregruppe, der præges af åbenhed og dialog.

Næste skoleår

Vi vil være optaget af, hvordan vi ønsker at 101 B skal bidrage til skolen. Vi har mange ideer til, hvad vi skal putte i den. Vi drømmer om nye faglokaler, musikskole, Midterklub, udeundervisning og meget andet. Vi vil inden for nærmeste fremtid indbyde jer til at se lokalerne, og give jer mulighed for at komme med endnu flere idéer.

Afrunding

Til slut vil jeg sige tak til Bestyrelsen, som i løbet af året har bakket Rasmus og jeg rigtig godt op, og tak for det kæmpe stykke arbejde I har lavet i forbindelse med køb af 101B og bankskifte.

Til Rasmus vil jeg sige tak for, at vi tog springet sammen. Det føles rigtig godt, og jeg glæder mig til årene der kommer.

 

Lis Türck Kallesen

Humlebæk lille Skole, april 2018