Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 

Klubben

Fritidstilbud for børnehaveklassen - 3. klasse

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 7.00 - 8.00 og kl. 13.00 - 17.00
Fredag: kl. 7.00 - 8.00 og kl. 13.00 - 16.00

Telefon
Klubben kan i åbningstiden kontaktes på telefon: 49 19 11 71

Ferier og fridage
Vi følger skolens ferie og fridage. Dog har Klubben åben første og sidste uge af sommerferien.

Pædagogik
Pædagogisk arbejder vi ud fra skolens værdigrundlag. Vi vægter medbestemmelse, det frie initiativ og en god social omgangsform.
 
Reglerne er få og rammerne vide.

Vi tilbyder som regel en daglig aktivitet, som man kan deltage i, hvis man har lyst. Det kan være bål-aktiviteter, aktiviteter i salen og billedmager eller hvad vi nu finder på.

I 3. klasse må man også være i sit klasseværelse om eftermiddagen.

Legetøj og elektronik
Byttekort, figurer, etc. har vi sammen med Slusen aftalt, at børnene helst ikke medbringer, da vi ikke kan tage ansvar for om disse ting bliver væk eller byttes i mindelighed. Ligeledes er der en aftale på skolen om at div. elektroniske spil, telefoner og tablets bliver hjemme.

Udetid
Fra kl.13.00 – 14.00 er vi alle ude, med undtagelse i meget dårligt vejr.

Frugtordning
Hver eftermiddag serveres økologisk frugt og hjemmebag. Frugtordningen betales af forældrene og koster 60,- kr. pr mdr. som indbetales direkte samtidig med skolepenge.

Skiftetøj/indesko
Det er en god idé at have en pose med skiftetøj hængende her. Vi har ikke ekstra tøj.
Det er rart, at der er et sæt tøj, hvis jeres barn er uheldig eller bliver våd Hjemmesko er uundværlige om vinteren, da vores gulve er meget kolde. Da vi jo er ude hver dag, så klæd jeres barn efter vejret, hav evt. et sæt regntøj og et par gummistøvler på pladsen ved klassen.
Klubben er skofrit område fra efterårsferien frem til påske, helst også for forældre, (vi har skoposer til rådighed).

Indkrydsning/udkrydsning
Vi har en tavle hvor børnene skal krydse sig ind om eftermiddagen, efter skole. Ligeledes skal de krydse sig ud, når de går hjem.
Hvis I har praktiske beskeder til jeres børn, kan I ringe til Klubben. Vi vil gøre vores bedste for at give beskeden videre til jeres børn. Indimellem kan det dog glippe, da vi prioriterer det pædagogiske arbejde, fx løsning af konflikter. Brug derfor skrivefeltet ud for jeres barns navn på den overnævnte ind/udkrydsningstavle, hvis I på forhånd ved, jeres barn skal mindes på et eller andet, fx en fritidsaktivitet eller et særligt gå-hjem-tidspunkt.

Telefonordning
Børnene må altid gerne ringe til jer, medmindre vi har truffet aftale om andet med jer.
De må også gerne bruge telefonen til at lave legeaftaler.
Vi har en særlig telefonmappe til børnene. Heri står forældrenes telefonnumre.

Afhentning
Vi vil meget gerne vide, hvornår jeres barn bliver hentet og af hvem, specielt i den første tid, da det er vigtigt at vi kan fortælle børnene hvornår de bliver hentet Hvis I alligevel ikke kan nå at komme til tiden, må I meget gerne ringe og give os besked.
Hvis andre henter børnene, må vi bede jer selv introducere vedkommende til stedet og os.
Husk at sige farvel til en af klubbens voksne inden I går.

Skoletid
Om morgenen vil den voksne, som åbner klubben, sørge for at børnene kommer over i klasserne, når det ringer ind. I kan ringe til klubben og give besked, hvis børnene kommer for sent eller er syge. Så sørger vi for, at der bliver givet besked til lærerne.

Forældresamarbejde og forældremøder
Da vores SFO arbejder tæt sammen med Slusen og er en integreret del af indskolingen, deltager vi med en repræsentant ved forældremøderne i Sluseklasserne. Vi deltager tillige efter behov i de forældresamtaler, I har med klasselæreren. Og hvis I har behov for en ekstraordinær samtale om jeres barn, er I altid velkomne til at bede os om et møde.

Venlig hilsen

Personalet i Klubben:
Peter,
Simo og Gitte