Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Skolepenge 

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud og forældrebetaling.

Skolepengene fastsættes af generalforsamlingen og er pt.:

 

Gældende for børn, der starter i bh.kl.-3. kl.:

Skole: 1. barn, Bh. kl. - 9. klasse:

1636kr.

SFO: 1. barn Bh. kl. - 3. klasse:

1080kr.

 

Gældende for børn, der er optaget før august 2014 eller starter i 4.- 9.kl. i skoleåret 2017-18:

Skole: 1. barn i 4.-9. klasse:

2100kr.

Frugt

I Slusen (bh.kl.-3.kl.) opkræves desuden 60 kr. for frugt.

 

Søskenderabat

2. barn: 1/2 pris 

3. barn:1/3 pris. 

4. barn: 1/4 pris.

Skolepengene, der betales i 11 rater, forfalder til betaling forud senest den 5. i måneden. Betalingen skal ske via den af skolen etablerede PBS-betalingsservice. Dette dækker alle omkostninger ved skolegangen, dog opkræves et beløb til forplejning, når vi er på lejrskoler og rejser.

Indskud

Ved elevers indmeldelse betales et indskud på 6000 kr. Der betales kun indskud for 1. barn. Indskuddet er en forudsætning for at starte på skolen og skal være betalt inden elevens skolestart. Det betalte indskud tilbagebetales ved sidste barns afgang eller ved udmeldelse. (Se endvidere skolens betalingsvedtægt). Ved frafald før skolestart refunderes depositum ikke.

Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen på [email protected] med tre måneders varsel til den 1. i en måned.


Skolens kontonummer:
Reg: 8411 Konto: 4193231

Betalingsservice

Betalingsservice online tilmelding