Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolepenge

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud samt forældrebetaling.

Skolepengenes størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen i april måned og vil være gældende for førstkommende skoleår.

Pris for at gå på Humlebæk lille Skole (gældende fra 1/8-18):

Skolepenge –
gældende for børn i bh.kl. – 4. kl. incl.


Barn 1 i skole: kr. 1.676
Barn 2 i skole: kr. 838
Barn 3 i skole: kr. 558
Barn 4 i skole: kr. 419

SFO betaling –
gældende for børn i bh.kl. – 3. kl. incl.


Barn 1 i SFO: kr. 1.080
Barn 2 i SFO: kr. 540
Barn 3 i SFO: kr. 360
Barn 4 i SFO: kr. 270

Skolepenge for børn, der er optaget før august 2014 eller børn, der starter i 5. – 9. kl. i skoleåret 2018-19:

Barn 1: kr. 2.140
Barn 2: kr. 1.070
Barn 3: kr. 714
Barn 4: kr. 535

Andre betalinger

Frugt
I Slusen (bh.kl.-3.kl.) opkræves desuden 60 kr. pr. måned for frugt.

Hvor mange måneder betales til skole og SFO?

Der betales for skole og SFO i 11 måneder (juli måned er betalingsfri), betalingen forfalder til betaling forud senest den 5. i måneden.

Betalingen skal ske via den af skolen etablerede PBS-betalingsservice. Dette dækker alle omkostninger ved skolegangen, dog opkræves et beløb til forplejning, når vi er på lejrskoler og rejser.

Indskud

Ved elevers indmeldelse betales et indskud på 6.000 kr.

Der betales kun indskud for 1. barn. Indskud er en forudsætning for at starte på skolen og skal være betalt inden elevens skolestart til vores konto i Fælleskassen reg. nr. 8411 kontonummer: 4193231 – ved indbetaling bedes barnets navn+klassetrin anført i tekstfeltet.

Det betalte indskud tilbagebetales ved sidste barns afgang eller ved udmeldelse. Udbetaling af indskud er afhængig af, om der er skolepengerestancer og at alle skolebøger m.v. er afleveret til skolen. Evt. restance samt manglende aflevering af materialer vil forlods blive fratrukket indskud før udbetaling.

(Se endvidere skolens betalingsvedtægt). Ved frafald før skolestart refunderes indskud ikke.

Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen på [email protected] med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

Betalingsservice

Der vil ved nyindmeldelse altid blive udsendt girokort på den første måneds skolepengebetaling.

Af dette girokort vil samtlige oplysninger til tilmelding til Betalingsservice fremgå.