Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Den praktisk-musiske dimension på Humlebæk lille Skole

Det "praktiske" er at gøre og udføre noget, at bruge sine hænder, sin krop og sine sanser, som en vigtig del af en erkendelsesproces.

Det "musiske" henviser ikke til faget musik, men til de metoder, som udspringer af de fag, vi kalder de praktisk-musiske fag, nemlig musik, idræt, billedkunst og drama.

Det praktisk-musiske beskæftiger sig altså med en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Det at bruge alle sanser i en undervisning, giver en helhedsforståelse, der understøtter og vekselvirker med den abstrakte viden, man henter bl.a. i bøger.

Derfor er tilstedeværelsen af den praktisk-musiske dimension et vigtigt element i Humlebæk lille Skoles målsætning om at udvikle eleverne til hele mennesker. Den praktisk-musiske dimension indgår i flere facetter af lilleskolens liv, herunder undervisningen, de fysiske rammer og vores fælles aktiviteter.

Eleverne skal opleve og kunne bruge praktisk-musiske aktiviteter og samværsformer som kulturformidlende, kulturbærende og kulturskabende. De skal i praksis erfare den betydning, praktisk-musiske aktiviteter har for skabelsen af menneskeligt fællesskab, forståelse og accept.

Det praktisk-musiske er både noget vi:

 • ”Skal lære” (De praktisk-musiske fag for deres egen skyld – eksempelvis musik og drama)
 • ”Bruger til at lære med” (Det praktisk-musiske som værktøj og udtryksmiddel i læreprocessen – eksempelvis i forbindelse med emnedage og projektuger)
 • ”Lever i” (Det praktisk-musiske som kulturbærende element i lilleskolens liv, hverdag og traditioner – eksempelvis morgensang og juleuge)

De overordnede formål for den praktisk-musiske søjle er, at eleverne:

 • opnår bestemte færdigheder, teknikker og kundskaber inden for de praktisk-musiske fag
 • opnår tillid til egne evner via afprøvning af disse færdigheder, teknikker og kundskaber
 • lærer at fordybe sig
 • lærer at indgå i et skabende fællesskab
 • lærer at samarbejde
 • lærer at benytte og forholde sig til forskellige æstetiske udtryksformer

De praktisk-musiske fag:

Slusen (Børnehaveklassen – 3. klasse):

 • Værkstedstimer (Håndarbejde, Sløjd, Billedkunst, Hjemkundskab)
 • Musik
 • Drama
 • Rytmik/Idræt

Midten (4.-6. klasse)

 • Billedkunst
 • Musik
 • Drama
 • Multimedie
 • Idræt

Overbygningen (7.-9. klasse)

 • Kreafag (musik, drama, madlavning, billedkunst)
 • Idræt

Praktisk-musiske forløb

 • Projektuger
 • Teaterforløb
 • Emnedage
 • Sing-along-aften
 • Musik- og teaterfestival

 Fælles kulturbærende elementer

 • Morgensang
 • Fællesdans
 • Juleuge
 • Sommeruge
 • Sport- og løbedag
 • Fælles projekt